Projekt Polski

 • Wzmacniamy kompetencje kluczowe! - zajęcia edukacyjne

  Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą Nr 771/23 z dnia 21 sierpnia 2023 r. rozstrzygnął drugi otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania w 2023 roku. Nasza Fundacja otrzymała grant w wysokości 8800,00 zł na realizację projektu.

  Celem zadania publicznego jest wyrównywanie szans rozwojowych dzieci w wieku wczesnoszkolnym i przedszkolnym, w tym zagrożonych wykluczeniem społecznym, poprzez dostęp do zajęć rozwojowych kształtujących umiejętności porozumiewania się w językach obcych poprzez organizowanie zajęć językowych w ilości 36h oraz kształtowanie ich umiejętności matematycznych poprzez prowadzenie zajęć promujących i kształtujących myślenie logiczne i przestrzenne w ilości 36h w okresie od października do grudnia 2023 r.

  W ramach projektu Fundacja chciałaby zapewnić beneficjentom projektu, w szczególności dzieciom i młodzieży ze spektrum autyzmu, ADHD, zaburzeniami zachowania, czy problemami z koncentracją i zapamiętywaniem, dostęp do zajęć, które pozwoliłyby wyrównać braki w edukacji oraz rozwijać umiejętności już nabyte. Celem zadania publicznego Wzmacniamy kompetencje kluczowe! - zajęcia edukacyjne jest rozwój kapitału społecznego i intelektualnego województwa łódzkiego poprzez wzbogacenie o 72h oferty edukacyjno-wychowawczej umożliwiającej kształtowanie i wzmacnianie kompetencji kluczowych zwiększających wydajność, innowacyjność i konkurencyjność mieszkańców regionu w okresie od października do grudnia 2023 r.

  Zadanie publiczne, zgłaszane do otwartego konkursu ofert, będzie zrealizowane w szczególności poprzez: 1) kształtowanie umiejętności porozumiewania się w językach obcych poprzez organizowanie zajęć językowych 2) rozwijanie kompetencji kluczowych, w tym matematycznych poprzez prowadzenie zajęć promujących i kształtujących myślenie matematyczne (logiczne i przestrzenne) Zadanie ma charakter ogólnodostępny i dedykowane jest mieszkańcom województwa łódzkiego niezależnie od miejsca zamieszkania.

 • Poradnictwo specjalistyczne dla dzieci niepełnosprawnych, ich rodziców lub opiekunów

  Fundacja do końca października 2023 r. realizuje projekt poradniczy w ramach, którego wspiera dzieci niepełnosprawne oraz ich rodziny i opiekunów. Projekt skierowany jest do rodzin z powiatu piotrkowskiego w szczególności z terenów wiejskich. Projekt realizowany jest we współpracy z Parafią św. Mikołaja Biskupa w Wolborzu, gdzie funkcjonuje Parafialna Poradnia Rodzinna. Wsparciem zostały objęte zarówno dzieci jak i ich rodzice i opiekunowie. W ramach projekt realizowane jest poradnictwo specjalistyczne: z zakresie integracji sensorycznej, rozwoju motoryki małej, pedagogiczne, zastępowania zachowań agresywnych, prozdrowotne, kompetencji społecznych

  Fundacja realizuję projekt w ramach konkursu „Regranting dla Organizacji Poradniczych”.
  Fundacja na realizację projektu otrzymała 12 000,00 zł dotacji.

 • W miasto z głową

  Otrzymaliśmy 20 000,00 zł dotacji na realizację warsztatów o bezpieczeństwie w ruchu drogowym dla dzieci i młodzieży w spektrum autyzmu oraz dla dzieci z chorobami psychicznymi

  Podpisaliśmy umowę na realizację projektu z Fundacją Inter Cars "W miasto z głową" więc czas zaczynać! Czekamy na Wasze zgłoszenia. Będzie wspaniale. Dzwońcie, póki są jeszcze wolne miejsca ‼ ☎️693 06 8686 Warsztaty są bezpłatne - będziemy konstruować, budować, uczyć się, rozmawiać i świetnie się przy tym bawić!

 • Plac zabaw i zewnętrzna strefa ruchu dla dzieci z autyzmem, ZA i zaburzeniami integracji Sensorycznej

  Fundacja "Równe Szanse dla Środowiska LEDgo" przygotowuje plac zabaw i zewnętrzną strefę ruchu dla dzieci z autyzmem, ZA i zaburzeniami integracji sensorycznej. Działania Fundacji od kilku lat są nakierowane na pomoc dzieciom w spektrum autyzmu (w tym z zespołem Aspergera) oraz niepełnosprawnym. Cyklicznie organizujemy dla nich wypoczynek letni i zimowy, warsztaty, konkursy, prowadzimy świetlicę integracyjną, a także wspieramy rodziców/opiekunów poprzez porady, konsultacje i grupę wsparcia. W obszarze naszych działań jest również działalność proekologiczna i prozdrowotna, dlatego aktywność fizyczna na placu zabaw w naszym ogrodzie zdecydowanie wpisuje się w nasze cele!

  Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach MIEJSKIEGO PROGRAM MIKROGRANTÓW 2023: "Małe granty na wielkie działania" To program realizowany przez Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS finansowany z budżetu Miasta Łodzi oraz przez Narodowy Instytut Wolności ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

  Ogromne podziękowania dla wolontariuszek, które w taki kreatywny sposób pomagały nam w tworzeniu naturalnej ścieżki sensorycznej. Jesteście Dziewczyny wyjątkowe. Czekamy znowu na spotkanie z Wami 😊

 • Kulturalne półkolonie w Łodzi

  Półkolonie dla 12 dzieci z terenu m. Łodzi w wieku od 6 do 12 lat, w tym dzieci niepełnosprawnych, w spektrum autyzmu, z Zespołem Aspergera oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi oraz dzieci cudzoziemców. Celem projektu było: 1. Rozwijanie talentów i zainteresowań artystycznych uczestnikom mającym potrzebę wyrażania siebie poprzez sztukę; 3. Integracja z osobami niepełnosprawnymi. Półkolonie odbywały się w sierpniu 2023 r. w Centrum Wsparcia przy ul. Kolińskiego 24 na Bałutach w Łodzi.

  W czasie wypoczynku uczestnicy będą odkrywały tajniki teatru oraz przygotowywały występ sceniczny. Dzięki stałej opiece psychologa uczestnicy mieli zapewniony komfort i bezpieczeństwo psychiczne. Uczestnicy brali brać udział w profesjonalnych warsztatach, które przygotowały ich do wystąpienia na scenie przed publicznością. W trakcie półkolonii zostały przeprowadzone warsztaty recytatorskie, muzyczno-ruchowe, wokalne oraz plastyczne, a także spotkanie z aktorem teatralnym. W czasie półkolonii uczestnicy przygotowali przedstawienie, które zostało zaprezentowane publicznie. Fundacja zapewniła warunki do kreatywnej wypowiedzi uczestnikom, poprzez przydzielenie roli każdemu uczestnikowi i umożliwienie zaprezentowania jej na scenie przed publicznością. Po przedstawieniu zorganizowano poczęstunek dla uczestników i ich rodziców.

  Projekt został sfinansowany ze środków Miasta Łodzi w ramach konkursu Droga do dialogu-organizacja spotkań międzykulturowych z udziałem Polaków i cudzoziemców - nabór ofert w trybie art. 19a

  Występ podopiecznych dostępny jest tutaj: https://www.facebook.com/saved/?list_id=337403872080583

 • Ruch na Bałutach!

  W ramach projektu realizowaliśmy półkolonie sportowe dla dzieci. Półkolonie miały charakter integracyjny. Celem zadania publicznego, które było współfinansowane ze środków budżetu Województwa Łódzkiego stworzenie warunków do uczestnictwa w aktywnym sportowym wypoczynku oraz wdrażanie dzieci do aktywnego spędzania wolnego czasu oraz systematycznej dbałości i zdrowie i sprawność fizyczną. Zadanie miało charakter ogólnodostępny i dedykowane było dzieciom i młodzieży z województwa łódzkiego. Projekt miał również na celu integrację społeczną dzieci niepełnosprawnych i o specjalnych potrzebach edukacyjnych, edukację zdrowotną i promocję zdrowego stylu życia.

  W ramach projektu dzieci uczestniczyły w wycieczce do Muzeum Drewna i Lasu w Rogowie, gdzie miały okazję uczestniczyć w warsztatach edukacyjnych o tematyce leśnej. Były zachwycone. Fotorelacja naszego projektu dostępna jest na Facebooku https://www.facebook.com/photo/?fbid=255809217232457&set=pcb.255809757232403

 • Jesteśmy Miastem - We are the City - Ми це місто

  Zadanie realizowane przez Fundację pod hasłem "Jesteśmy Miastem" w postaci dwóch równoległych działań: 1. Pierwsze działanie, "Młodzi dla Łodzi" to zadanie skierowane do dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych (w tym do dzieci uchodźców z Ukrainy oraz innych cudzoziemców), znajdujących się na terenie miasta Łodzi, które miało formę konkursu plastycznego oraz konkursu literackiego. W swoich pracach uczestnicy nawiązywali do: - korzyści płynących z nadania praw miejskich Łodzi - wydarzeń, miejsc lub obiektów historycznych z różnych okresów istnienia m. Łodzi - zmian społecznych, gospodarczych i administracyjnych zachodzących w Łodzi - flagowych gałęzi przemysłu łódzkiego - włókienniczego i filmowego - łódzkiej gwary - postaci znanych łodzian - kultury i sztuki w Łodzi. Drugim działaniem było przeprowadzenie akcji społecznej "Moc życzeń dla Miasta", w którą wnioskodawca zaangażuje dzieci oraz młodzież do lat 18, w tym uchodźców z Ukrainy oraz cudzoziemców mieszkających w Łodzi. Akcja będzie polegała na wysłaniu kartki (pocztówki) z życzeniami dla miasta Łodzi w 600-lecie nadania jej praw miejskich. Z nadesłanych kartek będzie stworzona wystawa, którą będzie można oglądać podczas finału konkursu plastycznego i literackiego w MSK Żubardź. Życzenia mogą być napisane w języku ojczystym autora.

  Celem zadania było: - rozbudzenie patriotyzmu lokalnego i poczucia wspólnoty lokalnej - integracja społeczna cudzoziemców - zachęta do poznania historii, kultury, sztuki, gospodarki oraz ogólnego rozwoju miasta na przestrzeni 600 lat - rozwijanie zdolności plastycznych i literackich dzieci i młodzieży - zaangażowanie i integracja dzieci i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, a także niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym - zachęta do podejmowania aktywności społecznej - promowanie miasta Łodzi zadanie angażowało a. dzieci i uczniów - w tym cudzoziemców - z przedszkoli, szkół podstawowych na terenie m. Łodzi. Uczestnikami były również dzieci i młodzież o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w szczególności dzieci ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera i osoby niepełnosprawne, a także zagrożone wykluczeniem społecznym oraz cudzoziemcy. Ta forma działań była elementem włączającym te grupy w proces integracji społecznej.

  Gala rozdania nagród

  W dn. 19.07.2023 r. w Łódzkiej Strefie Kultury na Żubardziu odbyła się uroczysta gala finałowa konkursu "Jesteśmy Miastem - We are the City - Ми це місто" zorganizowanego przez Fundację „Równe Szanse dla Środowiska LEDgo” w ramach projektu Urzędu Miasta Łodzi - Biura Aktywności Miejskiej „600 lat Łodzi – Łódź Wielokulturowa”.

  Uczestnicy, w zależności od wieku, mogli przesyłać prace plastyczne lub literackie, w których nawiązywali do 600-letniej historii Łodzi.

  Dodatkowo, w ramach konkursu przeprowadzona była akcja „Moc życzeń dla Miasta”, podczas której wszyscy chętni mogli przesłać kartkę z życzeniami dla Łodzi.

  W konkursie plastycznym, w kategorii „Przedszkola” nagrody zdobyli:

  I miejsce – Małgorzata Pawlak z Przedszkola Sióstr Felicjanek Im. Bł. Marii Angeli Truszkowskiej

  II miejsce – Hanna Czapska z Przedszkola Miejskiego nr 47 oraz Nela Bluszcz z Przedszkola Miejskiego nr 33

  III miejsce – Sara Tarnowska z Przedszkola Integracyjnego BIM BAM BOM oraz Mikołaj Kasprzak z oddziału „0" Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 60

  W kategorii „Klasy 1-3”:

  I miejsce – Małgorzata Gwoździńska ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 168 w Łodzi

  II miejsce – Natalia Akaczonek ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 146

  III miejsce – Wiktoria Członka oraz Franciszek Śledziński ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 60

  Jury przyznało także 4 wyróżnienia, które otrzymali:

  Julia Gunia (SPS nr 60)

  Przemysław Gałęziewski (SPS nr 168)

  Otylia Marcinkowska (SPS nr 168)

  Piotr Pawlak (SP nr 120)

  W konkursie literackim w kategorii „Klasy 4-6” laureatami zostali:

  I miejsce Nela Sierańska (zgłoszenie indywidualne)

  II miejsce Aleksandra Gorący ze Szkoły Podstawowej nr 120

  III miejsce Weronika Zaremba ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 176 w Łodzi

  W kategorii „Klasy 7-8” jury przyznało dwa miejsca:

  I miejsce – Mateusz Michliński ze Szkoły Podstawowej nr 120

  II miejsce – Weronika Bultrowicz ze Świetlicy Caritas Archidiecezji Łódzkiej

  We wszystkich kategoriach zostały nagrodzone także placówki laureatów. Dziękujemy za wszystkie nadesłane prace i jeszcze raz serdecznie gratulujemy laureatom!

  Dziękujemy Irinie Kushnir za współprowadzenie gali w roli tłumacza na język ukraiński.

  Specjalne podziękowania ślemy do mieszkańców Ukraińskiego Domu Dziecka, którzy przygotowali specjalne upominki dla Łodzi!

Open all Close all

Projekt dla Ukrainy

 • Zajęcia logopedyczne i pedagogiczne dla dzieci uchodźców z Ukrainy

  W dniach 22-26.08.2022 r. w Łodzi odbyły się organizowane przez Fundację LEDgo Równe Szanse dla Środowiska i finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności wakacyjne zabawy kreatywne dla 25 dzieci uchodźców z Ukrainy. Zajęcia zaowocowały wieloma nietuzinkowymi i pięknymi dziełami. Uczestnicy wykonywali między innymi własne skarbonki z puszek po mleku dla niemowląt, tworzyli książki o sobie i ćwiczyli małą motorykę przy wydrapywankach oraz wyklejaniu mozaik. Podczas prac grupowych budowali miasto, poznając przy tym podstawowe zasady ruchu drogowego, a także poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą segregowania odpadów. Nie zabrakło również zabaw na świeżym powietrzu, które sprzyjały integracji. Ostatniego dnia na słodki poczęstunek dołączyli rodzice, którzy mogli podziwiać wystawę prac swoich dzieci, które za kreatywność i zapał twórczy otrzymały nagrody-niespodzianki.

 • Organizacja wakacyjnych zabaw kreatywnych dla 25 dzieci uchodźców z Ukrainy

  W dniach 22-26.08.2022 r. w Łodzi odbyły się organizowane przez Fundację LEDgo Równe Szanse dla Środowiska i finansowane ze środków Narodowego Instytutu Wolności wakacyjne zabawy kreatywne dla 25 dzieci uchodźców z Ukrainy. Zajęcia zaowocowały wieloma nietuzinkowymi i pięknymi dziełami. Uczestnicy wykonywali między innymi własne skarbonki z puszek po mleku dla niemowląt, tworzyli książki o sobie i ćwiczyli małą motorykę przy wydrapywankach oraz wyklejaniu mozaik. Podczas prac grupowych budowali miasto, poznając przy tym podstawowe zasady ruchu drogowego, a także poszerzyli swoją wiedzę dotyczącą segregowania odpadów. Nie zabrakło również zabaw na świeżym powietrzu, które sprzyjały integracji. Ostatniego dnia na słodki poczęstunek dołączyli rodzice, którzy mogli podziwiać wystawę prac swoich dzieci, które za kreatywność i zapał twórczy otrzymały nagrody-niespodzianki.

 • Ekologiczne zajęcia edukacyjne dla dzieci uchodźców

  Zajęcia odbywać się będą cyklicznie, czas trwania zajęć 60 min. Począwszy od czerwca 2022 i skończywszy w grudniu 2022 r. Łącznie w ramach projektu odbędzie się 17 spotkań. Każde spotkanie ma charakter edukacyjny i zajęcia te będą połączone z nauką języka polskiego. Celem projektu jest aktywizacja społeczna, integracja ze środowiskiem lokalnym, włączenie społeczne osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na nieznajomość jęz. polskiego.

  Zajęcia są ogólnodostępne i bezpłatne.

  Заняття будуть відбуватися періодично, тривалість одного заняття становитиме 60 хвилин. Починаючи з червня 2022 року і закінчуючи груднем 2022 року. Загалом в рамках проекту відбудеться 17 зустрічей. Кожна зустріч буде мати навчальний характер, заняття будуть поєднуватися з вивченням польської мови. Мета проекту - соціальна активізація, інтеграція з місцевою спільнотою, соціальне включення людей, які піддаються ризику соціального відторгнення через незнання польської мови.

  Заняття загальнодоступні та безкоштовні.

Open all Close all

© 2023 Artgroszka.pl Studio. All rights reserved.

Fundacja LEDgo

ul. Łokietka 17
95-080 Tuszyn, Polska

Dane o Fundacji

NIP: 728-27-99-979

REGON: 101860486

KRS: 0000516788

Numer konta:
45 1020 3378 0000 1702 0393 4841

Nasz Newsletter

Subscribe to our newsletter to get our news & deals delivered to you.

 • (+48) 693 068 686
 • biuro@ledgo.com.pl

Ta strona używa plików cookie, aby zagwarantować Ci lepsze wrażenia z przeglądania. Klikając na przycisk wyrażasz zgodę na ich użycie. Jeżeli się zgadzasz, zatwierdź komunikat, jeśli nie wyrażasz zgody, ustawienia dotyczące plików cookies możesz zmienić w swojej przeglądarce.